FI(一覧表示)

 • C30B1/00
 • 固相からの直接単結晶成長(共析晶物質の一方向析出C30B3/00;保護流体下で行うものC30B27/00)[3] HB CC 4G077
 • C30B1/02
 • ・熱処理によるもの,例.歪焼鈍(C30B1/12が優先)[3] HB CC 4G077
 • C30B1/04
 • ・・等温再結晶化[3] HB CC 4G077
 • C30B1/06
 • ・・温度勾配下での再結晶化[3] HB CC 4G077
 • C30B1/08
 • ・・・ゾーン再結晶化[3] HB CC 4G077
 • C30B1/10
 • ・固相反応または多相拡散によるもの[3] HB CC 4G077
 • C30B1/12
 • ・成長中の圧力処理によるもの[3] HB CC 4G077
  TOP